Danh mục sản phẩm
coupon_1_img.png

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển cho toàn bộ sản phẩm
: Lumifreeship

HSD: 12/05/2024

coupon_2_img.png

Voucher 500 K

Giảm 500.000₫ cho toàn bộ sản phẩm
: LMT500

HSD: 31/05/2024

coupon_3_img.png

Giảm 5%

Giảm 5% cho tất cả sản phẩm Lumi
: Lumi5
coupon_4_img.png

Giảm 10%

Cho đơn hàng từ 20.000.000đ
: Lumi 10%

CB cao cấp - Một Màu

COMBO 15 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Có điều khiển qua app - Phiên bản Cảm Biến Nổi COMBO 15 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Có điều khiển qua app - Phiên bản Cảm Biến Nổi
-19%

COMBO 15 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Có điều khiển qua app - Phiên bản Cảm Biến Nổi

9.290.000₫ 11.450.000₫
-19%
COMBO 14 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Có điều khiển qua app - Phiên bản Cảm Biến Âm COMBO 14 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Có điều khiển qua app - Phiên bản Cảm Biến Âm
-22%

COMBO 14 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Có điều khiển qua app - Phiên bản Cảm Biến Âm

8.990.000₫ 11.450.000₫
-22%
COMBO 12 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Nổi COMBO 12 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Nổi
-18%

COMBO 12 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Nổi

8.290.000₫ 10.100.000₫
-18%
COMBO 11 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Âm COMBO 11 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Âm
-18%

COMBO 11 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Âm

8.290.000₫ 10.100.000₫
-18%
COMBO 09 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Nổi ( 1 Cuộn Dây ) COMBO 09 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Nổi ( 1 Cuộn Dây )
-18%

COMBO 09 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Nổi ( 1 Cuộn Dây )

7.490.000₫ 9.110.000₫
-18%

COMBO 08 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Âm ( 1 Cuộn Dây )

7.490.000₫
COMBO 20 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Có điều khiển qua app - Phiên bản Cảm Biến Nổi ngoài Trời COMBO 20 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Có điều khiển qua app - Phiên bản Cảm Biến Nổi ngoài Trời
-17%

COMBO 20 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Có điều khiển qua app - Phiên bản Cảm Biến Nổi ngoài Trời

9.590.000₫ 11.450.000₫
-17%
COMBO 19 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Nổi Ngoài Trời ( 1 Cuộn Dây ) COMBO 19 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Nổi Ngoài Trời ( 1 Cuộn Dây )
-15%

COMBO 19 Trọn Gói Vật Tư LED cầu thang một màu thông minh Cao Cấp - Phiên bản Cảm Biến Nổi Ngoài Trời ( 1 Cuộn Dây )

7.790.000₫ 9.110.000₫
-15%

Sản phẩm đã xem

Thu gọn
compare-icon